STAY & FLY: double bonus จองโรงแรมกับ EDT รับทันที โชค 2 ต่อ

Stay & Fly: Double Bonus by EDT

ต่อที่ 1 รับเลย...ส่วนลดเพิ่ม 5% เมื่อจองโรงแรม

เพียงกรอกข้อมูลของท่าน เพื่อรับ Promotion Code สำหรับทำการจองโรงแรม ร่วมกับทาง Agoda
กรอกข้อมูลเพื่อรับส่วนลด 5%

 • ยินดีเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้า สำหรับการลุ้นรับโชคต่อที่ 2
 • **กรุณาเช็คอีเมล์ของท่าน เพื่อยืนยันสิทธิ์การขอรับ Promotion Code นะคะ ระยะเวลาการจอง ภายใน 31 ตุลาคมนี้ เท่านั้น**


ต่อที่ 2 ลุ้นรับ...ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-เชียงใหม่ จำนวน 1 รางวัล สำหรับ 2 ที่นั่ง

โดยสายการบิน Bangkok Airways และ Voucher ส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบิน 1,000 บาท จำนวน 20 รางวัล สำหรับจองผ่านหน้า booking.EDTguide.com/flight รวมมูลค่า 37,000 บาท


เงื่อนไขการรับรางวัล

 • • ผู้ที่มียอดการจองโรงแรมมูลค่าสูงสุด (Top Spender) อันดับ 1 ภายในช่วงเวลาการจองที่กำหนด รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-เชียงใหม่ จำนวน 1 รางวัล สำหรับ 2 ที่นั่ง มูลค่า 17,000 บาท (สายการบิน Bangkok Airways)
  • - ผู้ได้รับรางวัล ต้องแจ้งชื่อผู้เดินทางทั้ง 2 ท่าน วันและช่วงเวลาที่ต้องการเดินทาง ให้กับทาง EDTguide ภายใน 7 วันหลังจากประกาศผล โดยสามารถเช็คไฟล์ตที่มีได้จากเวบไซต์สายการบิน Bangkok Airways
  • - การสำรองที่นั่งล่วงหน้า ต้องไม่น้อยกว่า 20 วันเดินทาง เพื่อการเตรียมเอกสารออกตั๋วให้กับผู้ได้รับรางวัล
  • - สามารถเดินทางได้ตั้งแต่ 1-30 พฤศจิกายน 2555 และระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ – 14 พฤษภาคม 2556
  • - ผู้โชคดีต้องติดต่อขอรับบัตรโดยสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด หลังจากที่ได้รับการยืนยันผลการสำรองที่นั่ง
  • - ผู้โชคดีต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินเอง เป็นจำนวนเงิน 100 บาท ต่อคนต่อครั้ง
  • - หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการเดินทาง ซึ่งเป็นผลมาจากการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงของผู้โชคดีเอง อันมีผลต่อค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้น ทาง EDT ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ทั้งสิ้น
 • • ผู้ที่มียอดการจองโรงแรมมูลค่าสูงสุด (Top Spender) อันดับที่ 2-21 รับ Voucher ส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบิน มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 20,000 บาท
  • - เพื่อใช้เป็นส่วนลดเงินสดในการจองตั๋วเครื่องบินบนหน้า booking.EDTguide.com/flight โดยใช้หักจากจำนวนเต็มของราคาตั๋วเครื่องบินที่ท่านได้ทำการจองทั้งในและต่างประเทศ
  • - ทาง EDT จะทำการส่ง email เพื่อแจ้ง Promotion Code ที่ทางผู้โชคดีสามารถนำไปใช้ต่อได้ในหน้าเวบไซต์ที่แจ้งไว้ข้างต้น
  • - Promotion Code สามารถใช้ได้ จนถึง 31 ธันวาคม 2555
 • • ประกาศผล ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ที่หน้าเวบไซต์ booking.EDTguide.com
 • • ทาง EDT ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลงทะเบียนแล้ว
แต่ไม่ได้รับ promotion code?
Click ที่นี่